ČVUT 2020

Studentská vědecká konference Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny reagovala na současný velmi palčivý problém – hospodaření s vodou. Cílem konference bylo ukázat, že tato problematika není pouze zájmem vodohospodářů, ale dotýká se prakticky nás všech. Úkolem architekta, urbanisty a krajináře je pohled na pozemek, urbanizované území či krajinu jinýma očima. Pokusit se řešit konkrétní návrh komplexně, tzn. právě i s požadavky na vodní hospodářství. Tématika vodního managementu jde ruku v ruce i s úsporným, tepelně-technickým návrhem budov a musí být v souladu se všemi technologiemi navrženými pro jejich provoz.

Cílem konference bylo navrhnout nebo rekonstruovat rodinný dům s přilehlým pozemkem tak, aby nejen splňoval současné požadavky na hospodaření s dešťovou vodou, ale pokusit se i o návrh hospodaření s vodou odpadní. Současně budovu navrhnout nebo zrekonstruovat podle současných energetických požadavků, které jsou na budovy kladeny.