ČVUT 2022

Ostrovní RD navržený na principech pasivní solární architektury, se zapojením obnovitelných zdrojů energie a s možnostmi hospodaření s vodou v budově a na pozemku.

Rodinný dům se řeší jak stavebně, tak technologicky jako objekt pasivní nebo s téměř nulovou spotřebou energie. V současné době je jakákoliv úspora energie, vzhledem k situaci na trhu s energiemi a stavem zásob fosilních paliv, nejen žádoucí, ale dokonce velmi nutná a odrazí se nejen v samotném návrhu, ale především v energeticko-ekonomické bilanci domu. Součástí návrhu musí být i koncepce hospodaření s vodou – srážkovou a odpadní. Navržený objekt musí splňovat požadavky Pasivní architektury (tvar, orientace, dispoziční návrh budovy…) a měl by být vybaven odpovídající technologií na pokrytí energetických potřeb budovy (vytápění, ohřev TV, větrání, chlazení, osvětlení…).