TUL 2021

Současná architektura, zahrnující návrhy budov, území i krajiny se snaží v co největší míře využít solární energii. Nejen kvůli jejímu tepelnému a světelnému potenciálu, ale především kvůli její dostupnosti a jednoduchému způsobu využití. Pasivní solární architektura se zabývá využíváním slunce a jeho záření především v rámci fungování stavby. Podstatnou roli už hraje i samo umístění budovy na pozemku, její orientace a tvar. Neméně důležitá je sama stavba, volba konstrukčního systému a stavebních materiálů a technologické koncepce. Vše je podřízeno maximálnímu využití solární energie – aktivně i pasivně, a to především akumulací.

Pasivně solární systémy samotných budov jsou vždy doplněny i úsporným principem hospodaření s vodou v objektu i na přilehlém pozemku.